top of page
  • יומן שבועי כריכה קשה וספירלה שילוב צבעי כריכה לבחירה
  • בהזמנה לציין מספר צבע שנבחר
  • תאריכים משתנים בהתאם לאותה שנה הנוכחית

יומן שבועי

39.00 ₪מחיר
Color
bottom of page